logo

Welkom op de website van
Gezwind & Lenig vzw
Turnclub Gelrode

Programma

alle groepen zijn gemengd met uitzondering van damesploeg op dinsdagavond

Kinderen en jeugd

Dinsdagavond (vanaf 5 september)

Tijdstip Groep
18.00 - 19.00u. 3 de en 4 de leerjaar multi move
19.00 - 20.00u. 5 de en 6 de leerjaar & 1ste en 2de middelbaar multi move

Voor 3- tot 8-jarigen zich op één bepaalde sporttak toeleggen, is het belangrijk dat ze eerst hun basismotoriek ontwikkelen. MULTIMOVE is een programma dat ontwikkeld werd aan de hand van twaalf cruciale basisbewegingen die hun beweegvaardigheden bijschaven. Deze "moves" staan los van het turnen dat we aanbieden en zodus wordt het kind nog niet vastgepind aan één sport. Zo kan het kind zelf ontdekken dat andere sporten dan gymnastiek hem of haar eventueel beter liggen.

Voor de kinderen hebben we onze eigen GYM-app opgemaakt. Dit programma en meteen ook meetinstrument houdt een aantal basisbewegingen van het turnen in die op recreatieve wijze kunnen aangeleerd, geëvolueerd en gekwoteerd mits oefening tijdens de wekelijkse turnlessen.

Vrijdagavond (vanaf 8 september)

Tijdstip   Groep
18.00 - 19.00u.

 

1 ste, 2 de en 3 de kleuterklas

multi move
19.00 - 20.00u.

 

1 ste en 2 de leerjaar

multi move

Volwassenen

Dinsdagavond (vanaf 10 oktober)

Tijdstip Groep
20.00 - 21.00u. Damesgym, ook 50 +
conditiework-outs op toffe muziek

Vrijdagavond (vanaf 13 oktober)

Tijdstip Groep
20.00 - 21.00u. dames en heren vanaf 16 jaar,
Conditietraining

Inschrijvingen

Inschrijven kan tijdens de lesuren het hele jaar door. Tijdens het werkjaar kan iedereen die zin heeft om aan te sluiten eerst 2 lessen gratis komen meedoen. Uiteraard is dit dan op eigen verantwoordelijkheid.

Eens ingeschreven is men verzekerd voor ongevallen tijdens de lesuren.

Inschrijvingsformulier

Wij zijn lid van Sporta federatie vzw.

Prijzen

Kinderen en jeugd

Het eerste en tweede lid van eenzelfde gezin betalen €95. Vanaf het derde lid wordt dit slechts €75. Wie zich na Nieuwjaar aansluit, betaalt nog €60 voor de rest van het lopende werkjaar (tem maand mei).

Volwassenen

€75 voor 20 lessen (€55 als 3de lid gezin)
€45 voor 10 lessen (€35 als 3de lid gezin)

Er kan een tussenkomst bij de mutualiteit aangevraagd voor het lidgeld van een sportclub. Hieronder de gekendste mutualiteiten, volg de nodige link, vul het document in en laat het door ons tekenen.

T-Shirts

Bij een allereerste inschrijving ontvangt het nieuwe lid gratis een T-shirt.

Bestuurders

Ann Cloots 016/571889
Annemie Nijs 016/440512
Jan De Wyngaert 016/566252

Leden

Goedele Clauwers 016/695130
Bea Van de Weyer 016/570656
Thierry Wouters 016/560322

Kalender

Er wordt een gans seizoen geturnd van 5 september 2023 tem. 31 mei 2024. Dit maakt dat er meer dan 30 weken wordt gesport. Volwassenen kunnen opteren voor 10 of 20 lessen.

Tijdens schoolvakanties en op feestdagen leggen we het bijltje er even bij neer.

Even overlopen:

Nuttige gegevens

Er is meestal iemand van het bestuur aanwezig tijdens de lessen, u kan ons telefonisch bereiken op GSM nr.

0474 / 71 00 01

Adres

Sportschuur Gelrode (Sportzaal voormalige Oude Jongensschool Gelrode)

Pastoor Dergentstraat 46
(Oude Jongensschool Gelrode)
3200 Gelrode

Geschiedenis

Alles begon in 1970, toen bestond in Gelrode nog geen echte club waar de bevolking op actieve manier en onder begeleiding sport kon beoefenen. Een dispuut tussen de toenmalige burgemeester en een aantal sportieve dames over het gebruik van de sportzaal van de jongensschool leidde al snel tot de officiële oprichting van de turnkring "Gezwind en Lenig". Een stichtingsvergadering op 23 oktober 1970 met de toenmalige burgemeester L. Verlinden, duidde Alfons Verlaenen aan om als voorzitter te zetelen, bijgestaan door D. Roelandts als ondervoorzitter, P.Nijs als penningmeester en W. de Goignies als feestbestuurder.

Verder waren Deckers F. , Hermans K. en Valgaeren A. bij de opstart betrokken. Alles is mooi voorbereid geworden , de statuten werden vastgelegd en de startdatum bepaald: Nieuwjaar 1971 kon de allereerste lesgever Jos Elsen zich bekommeren over de fysiek van de eerste 57 leden. Het sportjaar daarop werd al bekroond met een record aantal inschrijvingen: 170.

Dr. Schoolmeesters en zijn vrouw werden toen ook nog ingeschakeld om de gezondheidstoestand van al deze leden te testen. De club floreerde en kon allerlei materialen aankopen. Dat maakt dat wij vandaag uitgerust zijn met een arsenaal toestellen en bijgevolg dankbaar mogen zijn op wat onze voorgangers hebben gerealiseerd. Gezwind en Lenig ,toen kortweg GEL genoemd, ligt tevens aan de basis van het ontstaan van volleybalclub Gelvoc en basketbalclub Gele Ster Gelrode. Als verstrekker van logistieke steun aan oud-leden werden alzo de mogelijkheid om verschillende sportdisciplines te beoefenen in Gelrode uitgebreid... seizoen 2007/2008 was het absolute topjaar met 172 leden.

Begin 2016 hebben we de overstap gemaakt van "feitelijke vereniging" naar een vzw structuur. En het programma wordt uitgebreid met een nieuwe tendens om sporten dichter bij de kinderen en jongeren te brengen. "Multimove" is ontwikkeld om ze te stimuleren om aan sport te doen. De verscheidenheid van bewegingen kan leiden tot de sport welke het meest aan hun verwachtingen voldoet. Voor de kinderen vanaf 3de -4de leerjaar en jeugd wordt vanaf nu ook “Multisport” aangeboden. Tijdens de gymlessen worden ook een andere sport specifieke initiaties gegeven, zodat de jonge leden kennismaken met andere sportdisciplines en zo toch geprikkeld blijven om aan sporten te doen.

Afgelopen seizoen 2022 - 2023 telden we 98 aktieve leden

Activiteiten

Te volgen via Facebook.

Volgende aktiviteiten staan "onder voorbehoud" op de kalender.

"Maand van de Sportclub"

Ook dit jaar doen we terug mee aan de " Maand van de Sportclub ", waarbij je gedurende een ganse maand in verschillende clubs kan gaan "proeven" van diverse sportdisciplines om uiteindelijk de juiste en meest leuke club te kiezen. Een uitstekend initiatief van de stad ism. overheid en "SPORT VLAANDEREN" die met nodige ondersteuning de club promoten.

Ontbijt

In 2022 pas konden we -omwille van de gekende redenen- ons 50-jarig bestaan vieren met een ontbijt op zondagmorgen en aansluitend een praatcafé. Op 23 april 2023 hebben we dit opnieuw gedaan omdat het zoveel bijval genoot van onze leden en familieleden. De teller ging naar 140 hongerigen die we konden spijzen. Terwijl ouders en familie nog rustig aan tafel konden nagenieten van hun ontbijt konden kleuters, kinderen en jeugd zich ondertussen vermaken op een springkasteel, sjotten en ravotten binnenin een pannafield en in de sporthal een heus free-running parcours afleggen. Uiteraard wordt dit in 2024 terug op de kalender gezet ergens eind april…

Inkijkdagen

Sowieso doen we deze terug. Op vrijdag 1 december en op dinsdag 5 december 2023, op het einde van het seizoen (maand mei) ook nog eens.

Mini Gym Gala

Afgelopen seizoen hebben we voor het eerst een mini gym gala gedaan. Op vrijdag 24 maart 2023 hebben al onze kleuter-, kinder- en jeugdleden voor een kleine voorstelling gezorgd. Ouders, familie en ander sympathisanten konden zo hun telgen aan het werk zien. Het spreekt vanzelf, dat na de vele positieve reacties, dat dit evenzeer op onze agenda weer wordt ingepast. Zet vrijdag 22 maart 2024 al maar in de kalender vast.

Engagementen

Panathlonverklaring


In het kader van het uitvoeringsbesluit Ethisch Verantwoord Sporten (EVS) staat onze club voor de volle 100 % achter "de rechten van het kind".Als belangrijkste instrument om die rechten van het kind te waarborgen, schaart Gezwind & Lenig vzw zich volledig achter de waarden en beginselen van de Panathlonverklaring. Deze verklaring is een verbintenis die gedragsregels vastlegt voor het nastreven van positieve en ethische waarden in de jeugdsport. Wij zijn ervan overtuigd dat het naleven van deze verklaring tot een ideale en krachtige leeromgeving voor het sportende kind leidt.

Geestig Gezond Sporten


Vraag & Aanbod

We staan steeds open voor mensen die een opleiding recreatieve gymnastiek of leraar L.O. genoten en graag zouden willen lesgeven. Studenten L.O. die stage willen lopen in onze turnclub zijn ook altijd welkom. U heeft de keuze om kinderen, jongeren of dames in verschillende gymnastiek disciplines te begeleiden.

Onze allerkleinsten, de kleuters moeten nog ontwikkelen naar een fijnere motoriek en doen dit liefst op een speelse manier.

Van zodra ze in de lagere school belanden, laten we ze al werken aan verschillende turntoestellen. Naarmate ze evolueren worden de echte basisoefeningen aangeleerd om uiteindelijk de gevorderde bewegingen onder de knie te krijgen.

De groep 12+ zijn jongeren die allemaal willen sporten en vaak ook hier hun inzet en inbreng kunnen bepalen. Naar "topprestaties" wordt niet gestreefd, we blijven op een ontspannen, recreatieve manier werken. Indien men verder wil, dan zal men zich tot een competitieclub moeten wenden.

Wat onze damesploeg aangaat, zij starten even later in het seizoen, maar zij willen er nog wel eens stevig tegenaan gaan . Zij houden van bewegen op muziek ("aerobics", "zumba" ) zonder al te veel risico's op ongemakken . Zij verkiezen dit in plaats van rennen,vliegen, duiken, springen, vallen ,opstaan en weer doorgaan.

Op vrijdagavond, ook ietwat later opstartend in het seizoen, kunnen alle dames en heren vanaf 16 jaar hun conditie op peil houden tijdens de conditietrainingen. Hier worden fitnesscircuits opgebouwd, estafettes georganiseerd en teamsporten beoefend. Altijd "fun"...

U als lesgever bent totaal vrij een eigen lessenpakket samen te stellen opdat al onze leden op recreatieve wijze steeds weer een fijne sportavond beleven.

Zegt het je wat om in onze club te komen lesgeven? Aarzel niet om steeds info te vragen aan Ann Cloots.

Onthaalbrochure

Vrijwilligers

Onze vereniging kan uiteraard niet zonder de medewerking van vrijwilligers.
Hieronder de nodige info in hun belang.

Het juridisch statuut van GEL is een vzw.

De sociale doelstelling van de vzw is alle activiteiten te beoefenen en te stimuleren die er toe strekken de lichamelijke ontwikkeling van de leden te bevorderen in een geest van fair-play en broederlijkheid.

Er is een BA-verzekering gesloten door de vzw en voor de aangesloten leden via de Sporta-federatie VZW bij Ethias NV (polis sportongevallen 45.236.716) . Deze polis dekt eveneens lichamelijke ongevallen, hartfalen en beroertes en rechtsbijstand.

De vzw hanteert inzake kostenvergoedingen twee systemen. Aan de vrijwilligers die (dinsdag en vrijdag) les geven, wordt een vrijwilligersvergoeding betaald. Aan de vrijwilligers die helpen tijdens andere activiteiten of evenementen, georganiseerd door de vzw, worden geen kostenvergoedingen toegekend.

Vrijwilligers moeten, in de gevallen waar een vorm van geheimhouding verplicht is, deze naleven (artikel 458 Sw.).

Links